RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie2016/679)zwanym dalej(„RODO”) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Materiały Budowlane Aneta Pieńkowska
2) inspektorem ochrony danych Materiały Budowlane Aneta Pieńkowska jest Pani Aneta Pieńkowska, aneta@pienkowscy.com, tel. 509 259 958
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji łączącej strony umowy na podstawie art. 6 ust. 1pkt 6 Rozporządzenia RODO
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą kontrahenci firmy Materiały Budowlane Aneta Pieńkowska
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r RODO.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umow.
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.